-Chất liệu và kỹ thuật làm tranh gạo

-Được lựa chọn những hạt gạo mẩy căng sau đó rang lên nhiều mẻ và màu cháy của gạo khác nhau. sau đó được những bàn tay khéo néo của những người thợ  lắp ghép từng hạt gạo từng mảng màu gạo theo ý muốn  của mình và tạo  thành những bức tranh tuyệt đẹp.